Vytápění větraných prostor

Toto použití je nejčastější na stavbách, když je třeba pracovat i v zimních podmínkách, urychlit schnutí stavebních materiálů apod. Protože všechna naftová topidla mají spalovací prostor, kde se spaluje palivo, je nutno jim dodávat dostatek kyslíku – tedy vzduchu. Dobře větratelné prostory s tím nemají problém a dobře se zde řeší i odvod spalin z prostoru. Je zde tedy možno používat i přímé spalování, kdy společně s horkým vzduchem jsou z topidla ventilátorem hnány i zplodiny po procesu spalování.

Přímé spalování – nejjednodušší řešení

Toto řešení je oblíbené zejména pro jednoduchost konstrukce topidla, minimální nároky na kontrolu a údržbu. Zařízení se prostě připojí na rozvod elektřiny 230V a spustí se. Není třeba žádného seřizování, pouze po čase provozu se podle potřeby doladí tlak ve vzduchovém čerpadle, jinak je vše hlídáno a jištěno automaticky. Stačí dodržet bezpečnostní vzdálenost před vývodem teplého vzduchu.