Slepé nýtování a trhací nýty

Slepé nýtování je metodou spojování materiálů, především kovových, ke kterým máme přístup pouze z jedné strany. K tomuto způsobu spojů se využívají ve většině případů takzvané trhací nýty. Ty mají ovšem také další synonyma, pod kterými je můžete naleznout v obchodech. Nazývají se také slepé nýty, nebo občas i nýty trnové. Toto označení vychází z jejich tvaru. Hlavička je zpravidla válcovitá, spodní část tvoří jakýsi tupý hrot, který se skvěle přizpůsobí jakémukoliv otvoru pro spojení.

Nýtování pomocí speciálních kleští

Při slepém nýtování se používají speciální kleště, kterými je nejprve nýt nainstalován do otvoru a následně také upraven. Po osazení se těmito kleštěmi upraví a zkrátí. Kleště pro trhací nýty mohou být ve více podobách a v různých velikostech. Můžeme využít kleště jednoruční, nebo poněkud výkonnější dvojruční. Ať již zvolíte klasické nýtování pomocí kladiva, nebo použijete některé ze speciálních pomůcek, zajistíte si pevné a neoddělitelné spoje, na které se můžete spolehnout. Nýtování si dnes stále najde uplatnění.