Luděk Lisse – ředitel Ústavu práva

Odborný růst je zpravidla podpořen několika navzájem se prolínajícími faktory. Především je to kvalitní vzdělání, dále bohatá praxe a pak samozřejmě i píle a touha něčeho dosáhnout. Ředitelem Ústavu práva a právní vědy je člověk, kterému se vyrůst po odborné stránce rozhodně podařilo. Jméno ludek lisse je totiž spojeno nejen s touto funkcí, ale s mnoha dalšími aktivitami, souvisejícími s jeho odborností. LISSE LEGAL je renomovaná advokátní kancelář a ludek lisse je jejím zakladatelem. Jeho specializace na právo rozhodčího řízení ho přivedla k působení na místě rozhodce Rozhodčího soudu. V Ústavu práva se věnuje rovněž přednáškové činnosti a k jeho dalším výrazným aktivitám patří rozsáhlá publikační činnost.

Přehled judikatury v rozhodčím řízení, Euronovela zákona o rozhodčím řízení, Komentář k zákonu o rozhodčím řízení, desítky odborných článků v právních časopisech a na webových právních portálech. Bohatá publikační činnost, jež je spojená se jménem ludek lisse, představuje nepřehlédnutelnou část jeho odborných aktivit. Mezi další činnosti, ve kterých se stejně dobře uplatňuje, patří například přednášková činnost i plnění úkolů vyplývajících z pozic, které zastává. Jako ředitel Ústavu práva a právní vědy, jako rozhodce Rozhodčího soudu či jako zakladatel renomované advokátní kanceláře LISSE LEGAL.